**លទ្ធផលបឋម នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ក្នុងខេត្តតាកែវ, គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ទទួលបាន ៦៥៧សំឡេង កើន៥២សំឡេង**លទ្ធផលបឋម នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ក្នុងខេត្តប៉ៃលិន, គណបក្សប្រជាជន ទទួលបាន ៤៧សំឡេង**លទ្ធផលបឋម នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ក្នុងខេត្តក្រចេះ, គណបក្សប្រជាជន ទទួលបាន ២៥៩សំឡេង**លទ្ធផលបឋម នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ក្នុងខេត្តរតនគិរី, គណបក្សប្រជាជន ទទួលបាន២៤២សំឡេង**លទ្ធផលបឋម នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់, គណបក្សប្រជាជន ទទួលបាន ៣១៥សម្លេង**លទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង, គណបក្សប្រជាជន ទទួលបាន ៣៦៤សំឡេង**លទ្ធផលបឋម នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ក្នុងខេត្តសៀមរាប, គណបក្សប្រជាជន ទទួលបាន ៥៤៤សំឡេង**លទ្ធផលបឋម នៃការបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសតតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ក្នុងខេត្តព្រៃវែង, គណបក្សប្រជាជន ទទួលបាន ៧២៤សំឡេង**លទ្ធផលបឋម នៃការបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ, គណបក្សប្រជាជន ទទួលបាន ៥៥៥សំឡេង**លទ្ធផលបឋម នៃការបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ក្នុងខេត្តកំពង់ចាម, គណបក្សប្រជាជន ទទួលបាន ៦៦៧សំឡេង**លទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ, គណបក្សប្រជាជន ទទួលបាន ១៧២សំឡេង ខណៈគណបក្សឆន្ទៈខ្មែរ ទទួលបាន ០៨សំឡេង**លទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ក្នុងខេត្តកែប, គណបក្សប្រជាជន ទទួលបាន ៣១សំឡេង ខណៈគណបក្សឆន្ទៈខ្មែរ ទទួលបាន ០១សំឡេង**លទ្ធផលបឋម នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង, គណបក្សប្រជាជន ទទួលបាន ១៦០សំឡេង**លទ្ធផលបណ្តោះអាសន្នការរាប់សន្លឹកឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៥ ក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យ គណបក្សប្រជាជន ទទួលបាន ១៤៨សម្លេង ខណៈគណបក្សឆន្ទៈខ្មែរទទួលបាន ០៥សម្លេង**លទ្ធផលបឋម នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរី, គណបក្សប្រជាជន ទទួលបាន ១០៨សំឡេង**លទ្ធផលបឋម នៃការបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង, គណបក្សប្រជាជន ទទួលបាន ៧០៦សំឡេង**លទ្ធផលបឋម នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ, គណបក្សប្រជាជន ទទួលបាន ៤៦៦សំឡេង**លទ្ធផលបឋម នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៥ ក្នុងខេត្តកោះកុង, គណបក្សប្រជាជន ទទួលបាន ១៤៨សំឡេង**លទ្ធផលបឋម នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ក្នុងខេត្តស្វាយរៀង, គណបក្សប្រជាជន ទទួលបាន ៤៣៧សំឡេង**លទ្ធផលបឋម នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ក្នុងខេត្តកណ្តាល, គណបក្សប្រជាជន ទទួលបាន ៧៧៩សំឡេង

ឯកឧត្តម កុល វីរក្ស អញ្ជើញបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រប់គ្រងកម្រិត២ សម្រាប់ក្រុមគោលដៅ ជាអភិបាលរងរាជធានី ខេត្ត

ភ្នំពេញ៖ ​ឯកឧត្តម កុល វីរក្ស រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ នៅថ្ងៃចន្ទ ទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានអញ្ជើញជាអធិបតីបើកកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រប់គ្រងកម្រិត២ សម្រាប់ក្រុមគោលដៅជាអភិបាលរងរាជធានី ខេត្តចំនួន៤០រូប តាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញZoom ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអនុរដ្ឋលេខាធិការ ប្រធាននាយកដ្ឋានបណ្ដុះបណ្ដាល នៃសាលាជាតិរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន និងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនផងដែរ។

នាឱកាសបើកកម្មវិធីនោះ ឯកឧត្តម កុល វីរក្ស បានមានប្រសាសន៍ថា ក្រសួងមហាផ្ទៃ ក៏ដូចរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើការងារអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស ទាំងធនធានមនុស្សនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ និងនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ។ ជាក់ស្ដែង ក្រសួងមហាផ្ទៃបានអភិវឌ្ឍយន្តការបណ្តុះបណ្តាលរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ ដោយចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៤ ក្នុងរូបភាពជាការិយាល័យបណ្ដុះបណ្តាល និងវិជ្ជាជីវៈ នៅក្នុងនាយកដា្ឋនបុគ្គលិក និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងបន្ទាប់មកក្លាយជា នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល ចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤ និងចុងក្រោយនេះ បានប្រែក្លាយមកជាសាលាជាតិរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ និងបានដំឡើងសាលាដល់កម្រិតថ្នាក់អគ្គនាយកដ្ឋាននៅចុងឆ្នាំ២០២១។

ឯកឧត្តម បានបន្ថែមថា កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលនាពេលនេះ ជាការអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សា ដែលមានលក្ខណៈ ជាកាតព្វកិច្ច សម្រាប់ក្រុមគោលដៅជាអភិបាលរងរាជធានី ខេត្ត។ សាលាជាតិរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានបានរៀបចំកម្មវិធីគ្រប់គ្រងកម្រិត២នេះចំនួន៣ជំនាន់រួចហើយ ដែលមានក្រុមគោលដៅជា អភិបាលរងរាជធានី ខេត្ត និងអភិបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ចូលរួមសរុបចំនួន៥១០រូប។ កម្មវិធីគ្រប់គ្រងកម្រិត២ នាពេលនេះ ជាជំនាន់ទី៤។

ឆ្លងតាមការបណ្តុះបណ្តាលនេះ ឯកឧត្តម រដ្ឋលេខាធិការ បានបង្ហាញក្ដីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា សិក្ខាកាមនឹងទទួលបាននូវពុទ្ធិថ្មីៗបន្ថែមទៀត ដែលជួយលើកកម្ពស់សមត្ថភាព ក្នុងការបំពេញតួនាទី ភារកិច្ច នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរាជធានី ខេត្ត ឱ្យកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិង ស័ក្ដិសិទ្ធភាព។

គួរជម្រាបជូនថា កម្មវិធីគ្រប់គ្រងកម្រិត២ សម្រាប់ក្រុមគោលដៅជាអភិបាលរង រាជធានី ខេត្តត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពដល់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ជាអភិបាលរងរាជធានី ខេត្ត លើការងារគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល ក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនឱ្យកាន់តែមាន ប្រសិទ្ធភាព និងប្រកបដោយចក្ខុវិស័យខ្ពស់ ហើកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានរយៈពេល១៥ថ្ងៃ ស្មើនឹង ៩០ម៉ោង ចាប់ពីថ្ងៃទី០៤ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង